`
25 - 02 - 2021

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 1/2021

 Hàng rào tạm, pano quảng cáo:

 • Lắp dựng, công trình tạm: đã thực hiện 100%
 • Chiếu sáng, công trình tạm: đã thực hiện 100%

Phần cọc:

 • Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh, kết cấu: đã thực hiện 100%
 • Ép cọc đại trà, kết cấu: đã thực hiện 100%

Kết cấu -Phần ngầm:

 • Công trình tạm: đã thực hiện
 • Đào đất: đã thực hiện 100%
 • Ép cừ Larsen chống sạt lở: đã thực hiện 100%
 • Bê tông móng: đã thực hiện 100%
 • Chống thấm đáy sàn hầm: đã thực hiện 100%
 • Bê tông sàn hầm: đã thực hiện 100%
 • Bê tông vách hầm: đã thực hiện 100%
 • Bê tông sàn trệt: đã thực hiện 100%
 • Bê tông mái Cos +94m: đã thực hiện Block B, Block C.

Phần hoàn thiện: Xây tô

 • Tầng hầm: đã thực hiện 100% Block B, Block C
 • Sàn trệt: đã thực hiện 100% Block B, Block C
 • Từ sàn lầu 1 ( tầng thứ 2) đến sàn lầu 24 ( tầng thứ 25): đã thực hiện 100% Block B, Block C.
 • Sàn mái code 86.5: đã thực hiện 100%
 • Sàn tum code 90m: đã thực hiện 100%
 • Sàn tum code 91.65m: đã thực hiện 100%

Hoàn thiện:

Chống thấm:

 • Bể tự hoại: đã thực hiện 100% Block B, Block C
 • Podium: đang thực hiện Block B 50%, Block C 40%
 • Tầng trệt: đã thực hiện 100% Block B, Block C
 • Từ sàn lầu 01 ( tầng thứ 02) đến sàn lầu 24 ( tầng thứ 25): đã thực hiện 100% Block B, Block C
 • Sàn mái code +86.5m: đã thực hiện 100% Block B, Block C.
 • Bồn hoa trên mái: đã thực hiện 100% Block B, Block C.
 • Tum mái thang bộ: đã thực hiện 100% Block B, Block C.
 • Sàn mái phòng kĩ thuật: đã thực hiện 100% Block B, Block C.
 • Sàn tum mái code +94m: đã thực hiện 100% Block B, Block C.

Cán nền:

 • Sàn trệt (tầng 1) đã thực hiện 100% Block B, Block C.
 • Từ sàn lầu 1 (tầng 2) đến sàn lầu 24 (tầng 25) đã thực hiện 100% Block B, Block C
 • Sàn mái code +86.5m: đã thực hiện 100% Block B, Block C.
 • Sàn tum mái code +94m: đã thực hiện 100% Block B, Block C.

Bả matic, sơn nước:

Trục 1/A1-D1: Đã thực hiện

 • Lầu 1-9: Block C 100%
 • Lầu 10-18: Block C 100%
 • Lầu 19- 25: Block C 100%

Trục 14/A1-D1: Đã thực hiện

 • Lầu 1-9: Block C 100%
 • Lầu 10-18: Block C 100%
 • Lầu 19- 25: Block C 100%

Trục A1/1-14: Đã thực hiện

 • Lầu 1-9: Block C 100%
 • Lầu 10-18: Block C 100%
 • Lầu 19- 25: Block C 100%

Trục D1/1-14: Đã thực hiện

 • Lầu 1-9: Block C 90%
 • Lầu 10-18: Block C 100%
 • Lầu 19- 25: Block C 100%

Trục 14-15/E1-K1: Đã thực hiện

 • Lầu 1-9: Block B 100%
 • Lầu 10-18: Block B 100%
 • Lầu 19- 25: Block B 100%

Trục 26-27/E1-K1: Đã thực hiện

 • Lầu 1-9: Block B 100%
 • Lầu 10-18: Block B 100%
 • Lầu 19- 25: Block B 100%

Trục E1/14-27: Đã thực hiện

 • Lầu 1-9: Block B 100%
 • Lầu 10-18: Block B 100%
 • Lầu 19- 25: Block B 100%

Trục K1/14-27: Đã thực hiện

 • Lầu 1-9: Block B 100%
 • Lầu 10-18: Block B 100%
 • Lầu 19- 25: Block B 100%

Tầng hầm: Đã thực hiện 80% Block B, Block C

Lầu 1 (tầng 2): đang thực hiện 80% Block B, Block C.

Lầu 2 (tầng 3) đến lầu 22 (tầng 23) đang thực hiện 90% Block B, Block C

Lầu 23 (tầng 24) và lầu 24 (tầng 25) đang thực hiện 80% Block B, Block C

Sàn mái code 86.5m: đã thực hiện 100% Block B, Block C.

Tum mái: đã thực hiện 100% Block B, Block C.

Đóng trần

Lầu 1 (tầng 2) đang thực hiện 40% Block B, Block C

Từ lầu 2 (tầng 3) đến lầu 8 (tầng 9) đã thực hiện 100% Block B, Block C.

Từ lầu 9 (tầng 10) đến lầu 15 (tầng 16) đã thực hiện 90% Block B, Block C.

Từ lầu 16 (tầng 17) đến lầu 22 (tầng 23) đã thực hiện 100% Block B, Block C

Lầu 23 (tầng 24) , lầu 25 (tầng 25) đang thực hiện 40% Block B, Block C

 

Ốp lát

 

Tầng trệt (tầng 1) đang thực hiện 90% Block B, Block C

Lầu 1 (tầng 2): đang thực hiện 90% Block B, Block C

Từ lầu 2 (tầng 3) đến lầu 9 (tầng 10): đã thực hiện 100% Block B, Block C

Lầu 10 (tầng 11) đến lầu 21 (tầng 22): đang thực hiện 90% Block B, Block C

Lầu 22 (tầng 23): đang thực hiện 100% Block B, 90% Block B

Lầu 24 (tầng 25): đang thực hiện 90% Block B. Block C

Sàn mái Code 86.5m: đang thực hiện 90% Block B, Block C

Cửa nhôm

Từ lầu 1 ( tầng 2) đến lầu 24 (tầng 25) đang thực hiện 90% Block B, Block C

Lan can sắt sân phơi, cầu thang

Lầu 1 (tầng 2): đang thực hiện 70% Block B, Block C

Từ lầu 2  (tầng 3) đến lầu 24 (tầng 25): đang thực hiện 90% Block B, Block C

Sàn mái code 86.5m: đã thực hiện 100% Block B, Block C

Tầng hầm: đã thực hiện 100% Block B, Block C

Cửa chống cháy:

Tầng trệt (tầng 1): đã thực hiện 100% Block B, Block C

Từ lầu 1 (tầng 2) đến lầu 24 (tầng 25): đã thực hiện 100% Block B, Block C

Cửa gỗ :

Từ lầu 2 (tầng 3) đến lầu 24 (tầng 25): đã thực hiện 100% Block B, Block C

Sàn gỗ:

Lầu 2 (tầng 3): đã thực hiện 100% Block B, Block C

Từ lầu 3 (tầng 4) đến lầu 22 (tầng 23): đang thực hiện 90% Block B, Block C

Thang máy: đã thực hiện 100% Block B, Block C

Ngoại vi: đang thực hiện

Khu vực bồn hoa ram dốc: 75%

Khu vực hồ bơi: 50%

Tiến độ thi công:

Hệ thống điện, hệ thống nước, hệ thống PCCC và thông gió:

Tầng hầm và sàn trệt đang thực hiện 95% Block B, Block C

Tầng 1: Block C đã thực hiện lấp đặt ống điện âm sàn và đường ống gió trục đứng.

Từ sàn lầu 2 (tầng 2) đến lầu 22 (tầng 23) đã thực hiện 100% Block B, Block C.

Sàn lầu 23 (tầng 24) Block B, Block C đã thực hiện lắp đặt hệ thống điện, hệ thống PCCC và ống gió đã được thực hiện 100%.

Sàn lầu 24 (tầng 25) Block B, Block C đã thực hiện lắp đặt Hệ thống điện, hệ thống PCCC và ống gió đã được thực hiện 100%.

Sàn mái code 86.5m đã thực hiện 100% lắp đặt ống điện lâm sàn; ống điện âm tường; màng cáp hành lang và trục đứng; đường ống chữa cháy nhánh và đường ống thông gió trục đứng.