Sơ đồ mặt bằng

BLOCK A

 • Số tầng: 16
 • Block TM-DV-VP
 • Tầng hầm để xe riêng biệt
 • Hướng nhìn: Đông Nam và Tây Bắc

BLOCK B

 • Số tầng: 25
 • Số căn: 264
 • Số căn/sàn: 11
 • Hướng nhìn: Đông Nam và Tây Bắc

BLOCK C

 • Số tầng: 25
 • Số căn: 264
 • Số căn/sàn: 11
 • Hướng nhìn: Đông Nam và Tây Bắc

Loại căn:

Loại căn:

BLOCK A

 • Số tầng: 16
 • Block TM – DV – VP
 • Tầng hầm để xe riêng biệt
 • Hướng nhìn: Đông Nam và Tây Bắc

BLOCK B

 • Số tầng: 25
 • Số căn: 264
 • Số căn/sàn: 11
 • Hướng nhìn: Đông Nam và Tây Bắc

BLOCK C

 • Số tầng: 25
 • Số căn: 264
 • Số căn/sàn: 11
 • Hướng nhìn: Đông Nam và Tây Bắc