`
17 - 08 - 2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 4 THÁNG 8/2018

Hàng rào tạm, pano quảng cáo

  • Lắp dựng Công trình tạm Đã thực hiện 100%
  • Chiếu sáng Công trình tạm Đã thực hiện 100%

Phần Cọc

  • Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh Kết cấu Đang thực hiện 100%
  • Ép cọc đại trà Kết cấu Đã thực hiện 100% (623 tim D600, D500). (Đã hoàn thành công tác ép đại trà và cọc cẩu tháp từ ngày 18-5-2018)
  • Kết cấu Phần ngầm Công trình tạm Đang thực hiện
  • Nhà thầu Cosaco đã bắt đầu triển khai thi công đào móng cẩu tháp, xử lý nền hạ khu vực văn phòng tạm